Fattigdom: Hva kan vi gjøre for å forbedre tjenestene til de gruppene som sliter mest?

Er høyere offentlige ytelser eneste løsningen for å lette situasjonen til de som henter mat hos de frivillige organisasjonene?

Invitasjon til åpent møte 15.mai kl 15:00-17:00 i Forening for Sosialt arbeid/ICSW Norway

Sted: Kafe Asylet 2 etg, Grønland 28 v/ Grønland torg og T-bane 

Det siste året har det vært mye medieoppmerksomhet rundt om at flere oppsøker de frivillige organisasjonene for å motta mat og annen hjelp til livsopphold. Dyrtid og energikrise i Europa merkes av alle, men for noen er situasjonen så alvorlig at de ikke har råd til nok mat.

På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved FAFO fulgt Frelsesarmeens matutdelinger i Oslo, Drammen og Sarpsborg. Rapporten "Veldedighet i velferdsstaten" gir oss kunnskap om hvem som står i køen, hvorfor de står der og hvordan de opplever å måtte hente mat.

Innledning ved Elin Westby Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarméen, Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker ved FAFO, og Anna-Sabina Soggio, sosionom og PhD-student.  

 

Program: 

Assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Westby Herikstad vil innlede med bakgrunnen for rapporten og status på deres arbeid i dag.  

Seniorforsker ved FAFO, Inger Lise Skog Hansen vil presentere rapporten Veldedighet i velferdsstaten | Fafo-rapport 2023:09

Anna-Sabina Soggiu er sosionom og phd-student og har skrevet boka «Vi fattigfolk». Hun har vokst opp i ei kommunal blokk på Tøyen i Oslo. Boka er hennes historie, fortalt til en ung gutt som bor i samme blokk i dag. . Anna-Sabina skriver at vi fattigfolk er en historie om å være fattige og skamme seg over det. Om å bli oppfatta som et problem, når det egentlige problemet er hjelpa du ikke har fått. Det er en historie om å stå sammen, slutte å holde kjeft, og å fortelle virkeligheten sånn den er, i et håp om å skape forandring. 

Vi har satt av tid til diskusjon.  

Rapporten Veldedighet i velferdsstaten er tilgjengelig på nettsidene til FAFO.  

Velkommen!