Åpent møte i mai 2022 : Barnefamilier med levekårsutfordringer i møte med barnevernet

 

Tirsdag 31. mai kl 14:30 -17:00 holdt FSA et vellykket og interessant åpent møte om barnefamilier med levekårsutfordringer i møte med barnevernet på Fafo, Borggata 2B, på Grønland i Oslo 

Innledning ved Lena Cathrine Lossius Westby fra Høgskolen i innlandet.

I 2021 forsvarte Lena Cathrine Lossius Westby sin doktoravhandling med tittelen «Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern – en narrativ studie». I studien har Westby intervjuet 11 foreldre i sårbare familier om deres erfaringer fra å stå i langvarig kontakt med barnevernet.

Jonatan Lønnegren fra Frelsesarmeen vil dele erfaringer fra møter med barnefamilier som lever i fattigdom, mange i vedvarende fattigdom. Selv i Norge er det fremdeles mange som trenger å bli sett og hjulpet. Nøden kan finnes i alle nabolag.

11,7% av norske barn, i alt 115.000 barn, lever i husholdninger med vedvarende lave inntekter, ifølge Statistisk sentralbyrå.  Barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger har økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn, og de har økt risiko for å bli hengende etter på flere levekårsområder.