Åpent møte: Hva må til for å reformere NAV?

 

FSA Forening for sosialt arbeid/Norsk nasjonalkomite for ICSW inviterer til åpent møte 8. september 2022 klokken 1430 til 1630

Sted: Auditoriet i Annekset, Fafo, Borggt 2b på Grønland i Oslo

 

Vi tar utgangspunkt i noen grunnleggende spørsmål

  • Hva skjedde med NAV?
  • Hva skjedde med sosialt arbeid i NAV?
  • Hva skal til for å reformere NAV?

Program:

1430 – 1440: Velkommen v/ Njål Petter Svensson leder FSA

1440 – 1520: Knut Fossestøl, OsloMet "Utviklingen i NAV: Hvordan var NAV tenkt og hvordan er det utviklet. Sosialtjenestens plass."

1520 – 1540: Kommentar ved Ann Kristin Tveøy, leder ved NAV Sagene og Kirsten Rytter, styremedlem i FSA/ICSW Norway

1540 – 1630: Spørsmål, kommentarer, debatt ledet av Arne Backer Grønningsæter, medlem av styret i FSA og seniorforsker Fafo.